Altings A (logo)

 

 

 

Motivering af det treårige arbejdslegat

2009-05-07 14:03:02

Tomas Thøfner (f. 1969)
Tomas Thøfner debuterede med digtsamlingen Klartonen synger i 1995 og har siden udgivet fem digtsamlinger, seneste den meget roste hybrid-bog Punktum, der er en poetisk og filosoferende refleksion over en broders tidlige død. Tomas Thøfners forfatterskab er et lykkeligt møde mellem intellekt og fantasi. Digtsamlingerne viser, at han formår at sammensmelte tankegods der trækker på indsigter fra både sprogvidenskaben og semiotik med et musikalsk og smidigt sprog. Resultatet bliver digte, der hele tiden bevæger sig på grænsen mellem filosofi, musik og poesi.
Tomas Thøfner har markeret sig som en ener i dansk lyrik ved konstant at stille grundlæggende spørgsmål til hvad et digt kan rumme, og hvad sprog kan gøre. Dette blev sat på spidsen i bogen Altings A, der vakte opmærksomhed, idet teksterne er genereret ud fra et sindrigt computersystem og således ikke ’skrevet’ af nogen. Hvad er et digt?, synes at være grundspørgsmålet i forfatterskabet. Som medstifter af Øverste Kirurgiske og i samarbejder med andre kunstnere, har han udvist stor nysgerrighed overfor, hvordan digtning kan se ud; Thøfner er en af grundforskerne i dansk poesi. I ansøgningen løftes sløret for et større værk, der beskæftiger sig med forholdet mellem Mening og Tilfældet, og Litteraturudvalget glæder sig over at kunne give Tomas Thøfner arbejdsro i tre år til at forsætte undersøgelserne.
Statens Kunstfonds Litteraturudvalg

Mere info om tildelingerne i 2009 http://www.kunst.dk/statens-kunstfond/hvem-har-faaet-tilskud/treaarige-arbejdsstipendier-2009"> her

legat Tomas_Thøfner 

Kommentarer