Altings A (logo)

 

 

 

Kristeligt dagblad: Kort om nye digte

2009-05-02 16:36:41

Peter Stein Larsen skriver:|

Thomas Thøfner har skrevet en lille, fin bog, der hedder "Punktum" og handler om hans brors død. Bogen angives at være et essay, og det er da også særdeles svært at placere værket i nogle vante genremæssige kasser, således at den uhyre brede essaygenre er et rimeligt bud på, hvad det er for en tekst, vi har med at gøre. Der indgår i værket en mængde forskellige teksttyper såsom erindringsfragmenter, digte, filosofisk sagprosa, inventarlister, taler og dagbogsuddrag. Og det hele er et forsøg på at bearbejde sorgen og nå til en erkendelse og fred i forhold til den ni år ældre, psykisk syge brors tidlige død.
Stærkest i bogen står forfatterens tilbageblik på barndommen og ungdommen sammen med broderen, der efterhånden ødelægges fuldstændig af skizofrenien. Paradoksalt nok er det effektfulde i Thøfners beskrivelse af disse forhold den nøgternhed og askese, som forfatteren lægger for dagen med hensyn til at beskrive sine egne følelser. Man mærker her på samme måde som Hemingway i sin tid lancerede det med sin "isbjergsteknik" det bål af følelser, frustrationer og smerte, der ligger under overfalden. Mindre interessant er, synes jeg, Thøfners unuancerede og demonstrative udladninger om, hvor løgnagtig og intetsigende kristendommen og religionen i det hele taget er. Men at bogen som helhed er gribende og vigtig, skal der ikke herske tvivl om.

Thomas Thøfner: Punktum. Essay. 76 sider. 175 kroner. Borgens Forlag.

(2. maj 2009)

avis punktum 

Kommentarer

Kristeligt dagblad: Tale ved en brors begravelse

2009-05-12 15:49:41

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/318427:Liv---Sjael--Tale-ved-en-brors-begravelse?page=2

punktum avis 

Kommentarer

Information: Døden er ikke et tabu, den er bare noget virkelig lort

2009-05-12 15:49:15

http://www.information.dk/186129

punktum avis 

Kommentarer

Information: Min bror blev et spejl som fik mig til at kigge væk

2009-05-12 15:48:46

http://www.information.dk/186128

punktum avis 

Kommentarer

Politiken: Thøfner fortæller stærkt om tab

2009-05-12 15:48:20

http://politiken.dk/boger/skonlitteratur_boger/article666533.ece

punktum avis 

Kommentarer